Jak se dělí obalované elektrody

  Obalované elektrody tu jsou více než 100 let. Byly vyvinuty během průmyslové revoluce, kdy stoupaly požadavky na efektivnost sváření i na vyšší pevnost sváru. Řešením byly obalované elektrody s odtavujícím se ochranným obalem zajišťujícím vyšší jakost výsledku sváření.

  Obalované elektrody jsou základem pro ruční obloukové svařování. Tedy svařování elektrickým obloukem s kovovými odtavujícími se elektrodami obalenými tavidly.

  Obalené elektrody se skládají z kovového jádra a kolem něj obaleného tavidla. Při rozkladu tavidla vznikají plyny, kterými je chráněna svarová lázeň. Proto není nutná jiná plynová ochrana (brání přístupu kyslíku a dusíku) a tento typ sváření využijete při špatném počasí.

  Elektrody s rutilovým obalem

  Obalované elektrody pojmenované podle vysokého obsahu minerálu rutilu, který je součástí obalu. Pro mnohé amatérské svářeče asi nejběžnější při sváření tenkých plechů a pro dělání krátkých svárů. Při použití rutilové elektrody se dobře zapaluje elektrický oblouk, po skončení sváření strusku odstraníte snadno.

  Bazické obalované elektrody

  „Bazilky“ jsou naopak vhodné pro profi sváření namáhaných spojů: tlakových nádob, kotlů a podobně. Svár je houževnatý a odolný vůči trhlinám. Obal tvořený vápencem a příbuzným minerálem kazivcem je náchylný na vlhnutí. Proto ho před svářením pomocí bazické elektrody musíte vysušit.

  Kyselý obal elektrody

  Dříve dominoval, dnes se už nepoužívá. Co se týká snadnosti zapálení oblouku, stály tyto obalované elektrody někde uprostřed mezi rutilovými a bazickými.

  Rutil-bazický obal

  Z rutilových elektrod si vzal dobré svařovací vlastnosti (snadné zapálení oblouky, odstranění strusky, hladký povrch svaru). Z bazických elektrod dostal do vínku kvalitu svarového kovu.

   

   

  Druhy obalů elektrod

  druh obalu  označení 
  rutilový 
  bazický B
  kyselý 
  celulosový  C
  rutil-kyselý  RA 
  rutil-bazický  RB 
  tlustostěný rutilový  RR 

   

  • Pokud máte zdroj střídavého proudu: sáhněte po kyselé nebo raději rutilové elektrodě.
  • Vlastníte stejnosměrnou svářečku? Můžete použít jakýkoliv obal.
  • Na svařování v ochranné atmosféře inertního plynu je tavná metoda svařování elektrickým obloukem – svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu pomocí wolframové elektrody.

   

  svařovací elektrody

  Rychlý kontakt

  Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
  Odeslaný text bude doručen na adresu info@svartop.cz.