• best prices

Pravidla pro broušení wolframových elektrod

Elektrody pro svařování metodou TIG/WIG najdete rozdělené podle příměsí – tzv. legur. Na trhu jsou elektrody jednak z čistého wolframu, ale i elektrody legované oxidy thoria, lanthanu, ceria a zirkonu.

Tyto jednotlivé typy se označují pomocí značek a příslušných barev: wolframová elektroda  pro svařování metodou TIG/WIG je zelená, žlutá, červená, fialová, oranžová, šedá, černá, zlatá a modrá a bílá. Pamatujte na to, že životnost wolframové elektrody prodloužíte broušením.

  1. Ruční broušení je nevhodné, nejlepších výsledků dosáhnete se specializovanou bruskou.
  2. Elektrody tedy dobře nabrousíte i brusným kotoučem, který by měl být co nejjemnější. Čím jemněji brousíte, pomalejším otáčením a s menším tlakem, tím lépe a životnost elektrody bude vyšší.
  3. Výsledek sváření a jeho kvalita jsou ovlivněny tvarem špičky elektrody. Ta by měla dosahovat 1 až 1,5násobku průměru. Ostrá špička přenáší energii na malou plochu, příliš tupá zase na větší prostor.
  4. Špička by měla být vybroušená v ose elektrody.
  5. Zatížení špičky (a tedy i životnost elektrody) zvýšíte jejím otupením. Jeho průměr by měl být cca 10 % průměru elektrody.
  6. Elektrody bruste podélně k její ose. Příčné broušení může způsobit zlomení šičky už během této přípravy a příčné rýhy zapříčiní, že svářecí oblouk nebude stabilní.
  7. Pro všechny, kdo „vaří“ častěji je specializovaná bruska na wolframové elektrody nutností.

 

9 způsobů nabroušení wolframové elektrody:

 

 

> Brusky wolframových elektrod  

Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu info@svartop.cz.